Πρωτοποριακές θεραπείες για την οξεία ασθένεια μοσχεύματος έναντι ξενιστή

16
Πρωτοποριακές θεραπείες για την οξεία ασθένεια μοσχεύματος έναντι ξενιστή

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιουνίου 2017
Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2018

σύνοψη προγράμματος

Αυτή η δραστηριότητα θα παρέχει εστιασμένη οδηγία σε επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν ασθενείς με νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD). Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κλινικά σχετικές ενημερώσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες που ενδέχεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αλλογενών βλαστοκυττάρων. Η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στην αύξηση της γνώσης των κλινικών ιατρών και στην ικανότητα ενσωμάτωσης των αλλαγών στην πράξη για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών. Το πρόγραμμα θα τονίσει τις αλλαγές στη θεραπεία που αντιμετωπίζει η οξεία GVHD λόγω των πρόσφατων επιπτώσεων των κλινικών δοκιμών και των καινοτόμων ονομασιών των παραγόντων-στόχων. Τα θέματα για παρουσίαση θα περιλαμβάνουν: τα αντιγόνα και τα χαρακτηριστικά μικροβιώματος που εμπλέκονται στην GVHD εκτός από τους βιοδείκτες για την GVHD.

Στόχοι μάθησης

Ακολουθούν οι μαθησιακοί στόχοι σε μορφή CME για αυτό το πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Περιγράψτε τη συνολική κλινική κατανόηση της παθοφυσιολογίας, των κατευθυντήριων γραμμών και των παραγόντων κινδύνου ασθενών για GVHD
• Αξιολογήστε τις νέες θεραπευτικές επιλογές, ειδικά τις πρωτοποριακές θεραπείες, για την GVHD
• Προσδιορίστε τη σημασία των βιοδεικτών για την GVHD και την πρόοδο στην εύρεση πιο αποτελεσματικών επιλογών

Στοχευμένο κοινό

Αυτή η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και προορίζεται για ειδικούς μεταμοσχεύσεων, ογκολόγους, αιματολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία ασθενών με GVHD.

Δήλωση Διαπίστευσης

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τις πολιτικές του Συμβουλίου Διαπίστευσης για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ACCME) μέσω της κοινής παροχής του The Medical College of Wisconsin και της Carden Jennings Publishing Co., Ltd. The Medical College of Wisconsin είναι διαπιστευμένο με έπαινο από το ACCME για την παροχή συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης για τους γιατρούς.

Δήλωση πίστωσης AMA

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτό το ανθεκτικό υλικό για μέγιστο 1,0 Πίστωση AMA PRA Κατηγορίας 1. Οι γιατροί θα πρέπει να διεκδικούν μόνο την πίστωση ανάλογη με την έκταση της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα.

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτή τη δραστηριότητα για έως και 1,0 ώρα συμμετοχής για τη συνεχή εκπαίδευση για τους συμμαχικούς επαγγελματίες υγείας.

Αυτό το διαρκές υλικό έχει εγκριθεί για ένα έτος από την ημερομηνία αρχικής κυκλοφορίας, 30 Ιουνίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018.

Χρήση εκτός ετικέτας/διερευνητικής χρήσης

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να περιέχει συζήτηση για δημοσιευμένες ή/και ερευνητικές χρήσεις παραγόντων που δεν υποδεικνύονται από τον FDA. Οι απόψεις που εκφράζονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι αυτές του διδακτικού προσωπικού και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις του Ιατρικού Κολλεγίου του Ουισκόνσιν ή της Carden Jennings Publishing.

Πριν συνταγογραφήσουν οποιοδήποτε φάρμακο, οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύονται τις πρωτογενείς αναφορές και τις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης. Ανατρέξτε στις επίσημες πληροφορίες συνταγογράφησης για κάθε προϊόν για να συζητήσετε τις εγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αξιολογούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται κριτικά και ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τους κατάλληλους πόρους για οποιοδήποτε προϊόν ή συσκευή που αναφέρεται σε αυτή τη δραστηριότητα.

Αποκάλυψη Ιατρικών Επικοινωνιών CJP

Οι υπάλληλοι της CJP Medical Communications δεν έχουν οικονομικές σχέσεις για να αποκαλύψουν.

Αποκαλύψεις Σχολής

Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική του Συμβουλίου Διαπίστευσης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ο πάροχος CME πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι όλοι όσοι είναι σε θέση να ελέγχουν το περιεχόμενο μιας μεμονωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχουν αποκαλύψει όλες τις σχετικές οικονομικές σχέσεις. Ο πάροχος CME διαθέτει έναν μηχανισμό για τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που ανακαλύφθηκαν κατά τη διαδικασία αποκάλυψης. Τα μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν έχουν κάνει όλα τις κατάλληλες αποκαλύψεις και οι ακόλουθες σχέσεις είναι σχετικές:

Ο James Ferrara, MD, DSc αποκαλύπτει ότι έλαβε δικαιώματα για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας GVHD Biomarker και έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο Motoko Koyama, MD, PhD δεν έχει τίποτα να αποκαλύψει.
Ο Ernst Holler, MD, PhD αποκαλύπτει ότι υπήρξε μέλος του Advisory Board for Pharmacyclics. Έλαβε επίσης τιμητική από την Prime Oncology και τη Sanofi.
Ο John R. Wingard, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς γνωστοποίηση.
Ο Nosha Farhadfar, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς αποκάλυψη.

Schreibe einen Kommentar