» Κριτικές μεταμόσχευσης αίματος και μυελού – Βέλτιστη χρήση της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

19
» Κριτικές μεταμόσχευσης αίματος και μυελού – Βέλτιστη χρήση της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Ιουνίου 2017
Ημερομηνία λήξης: 5 Ιουνίου 2018

σύνοψη προγράμματος

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων για δότες ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα (ΜΜ) με τη διάδοση πληροφοριών για τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους στους γιατρούς. Η συλλογή βλαστοκυττάρων για μεταμόσχευση είναι απαραίτητη για πολλούς ασθενείς, καθώς η μεταμόσχευση παραμένει ως αποτελεσματική στρατηγική για το μυέλωμα. Νέες μέθοδοι συλλογής προκύπτουν και βελτιώνουν την κινητοποίηση βλαστοκυττάρων και οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νέες επιλογές και οδηγίες για την προστασία της ασφάλειας των δοτών.

Στόχοι μάθησης

Ακολουθούν οι μαθησιακοί στόχοι σε μορφή CME για αυτό το πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Προσδιορίστε υπάρχουσες και αναδυόμενες στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων
• Επιλέξτε βέλτιστους στόχους και στρατηγικές CD34 για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα
• Προσδιορίστε τα εμπόδια στις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις σε ΜΜ

Στοχευμένο κοινό

Αυτή η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και προορίζεται για ειδικούς μεταμοσχεύσεων, ογκολόγους, αιματολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Δήλωση Διαπίστευσης

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τις πολιτικές του Συμβουλίου Διαπίστευσης για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ACCME) μέσω της κοινής παροχής του The Medical College of Wisconsin και της Carden Jennings Publishing Co., Ltd. The Medical College of Wisconsin είναι διαπιστευμένο με έπαινο από το ACCME για την παροχή συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης για τους γιατρούς.

Δήλωση πίστωσης AMA

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτό το ανθεκτικό υλικό για μέγιστο 1,0 Πίστωση AMA PRA Κατηγορίας 1. Οι γιατροί θα πρέπει να διεκδικούν μόνο την πίστωση ανάλογη με την έκταση της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα.

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτή τη δραστηριότητα για έως και 1,0 ώρα συμμετοχής για τη συνεχή εκπαίδευση για τους συμμαχικούς επαγγελματίες υγείας.

Αυτό το διαρκές υλικό έχει εγκριθεί για ένα έτος από την ημερομηνία αρχικής κυκλοφορίας, 5 Ιουνίου 2017 έως 5 Ιουνίου 2018.

Χρήση εκτός ετικέτας/διερευνητικής χρήσης

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να περιέχει συζήτηση για δημοσιευμένες ή/και ερευνητικές χρήσεις παραγόντων που δεν υποδεικνύονται από τον FDA. Οι απόψεις που εκφράζονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι αυτές του διδακτικού προσωπικού και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις του Ιατρικού Κολλεγίου του Ουισκόνσιν ή της Carden Jennings Publishing.

Πριν συνταγογραφήσουν οποιοδήποτε φάρμακο, οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύονται τις πρωτογενείς αναφορές και τις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης. Ανατρέξτε στις επίσημες πληροφορίες συνταγογράφησης για κάθε προϊόν για να συζητήσετε τις εγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αξιολογούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται κριτικά και ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τους κατάλληλους πόρους για οποιοδήποτε προϊόν ή συσκευή που αναφέρεται σε αυτή τη δραστηριότητα.

Αποκάλυψη Ιατρικών Επικοινωνιών CJP

Οι υπάλληλοι της CJP Medical Communications δεν έχουν οικονομικές σχέσεις για να αποκαλύψουν.

Αποκαλύψεις Σχολής

Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική του Συμβουλίου Διαπίστευσης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ο πάροχος CME πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι όλοι όσοι είναι σε θέση να ελέγχουν το περιεχόμενο μιας μεμονωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχουν αποκαλύψει όλες τις σχετικές οικονομικές σχέσεις. Ο πάροχος CME διαθέτει έναν μηχανισμό για τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που ανακαλύφθηκαν κατά τη διαδικασία αποκάλυψης. Τα μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν έχουν κάνει όλα τις κατάλληλες αποκαλύψεις και οι ακόλουθες σχέσεις είναι σχετικές:

Ο Parameswaran N. Hari, MD, MRCP, MS, αποκαλύπτει ότι έχει λάβει τιμητικές αμοιβές και υπηρέτησε ως σύμβουλος για τις Sanofi, Celgene και Takeda.

Ο Luciano Costa, MD, αποκαλύπτει ότι έχει λάβει τιμητικές αξίες και χρηματοδότηση έρευνας από τη Sanofi και από την Amgen, και έχει λάβει τιμητικές αμοιβές από την Celgene. Έχει επίσης υπηρετήσει ως σύμβουλος της Sanofi.

Ο John R. Wingard, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς γνωστοποίηση.

Ο Hemant Murthy, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς αποκάλυψη.

Ο Jack W. Hsu, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς αποκάλυψη.

Schreibe einen Kommentar