» Διαδικτυακή μετάδοση: Πρωτοποριακές θεραπείες για μοσχεύματα-εναντίον-ξενιστές-ασθένειες

20
» Διαδικτυακή μετάδοση: Πρωτοποριακές θεραπείες για μοσχεύματα-εναντίον-ξενιστές-ασθένειες

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Ιουνίου 2017
Ημερομηνία λήξης: 27 Ιουνίου 2018

σύνοψη προγράμματος

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει κλινικά σχετικές ενημερώσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες που ενδέχεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αλλογενών βλαστοκυττάρων. Η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στην αύξηση της γνώσης των κλινικών ιατρών και στην ικανότητα ενσωμάτωσης των αλλαγών στην πράξη για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών. Το πρόγραμμα θα τονίσει τις αλλαγές στη θεραπεία που αντιμετωπίζει η οξεία νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) λόγω των πρόσφατων επιπτώσεων των κλινικών δοκιμών και των καινοτόμων ονομασιών των παραγόντων-στόχων.

Στόχοι μάθησης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι καλύτερα σε θέση:

  • Περιγράψτε τη συνολική κλινική κατανόηση της παθοφυσιολογίας, των κατευθυντήριων γραμμών και των παραγόντων κινδύνου ασθενών για GVHD
  • Αξιολογήστε τις νέες θεραπευτικές επιλογές, ειδικά τις πρωτοποριακές θεραπείες, για την GVHD
  • Προσδιορίστε τη σημασία των βιοδεικτών για την GVHD και την πρόοδο στην εύρεση πιο αποτελεσματικών επιλογών

Στοχευμένο κοινό

Το κοινό που προορίζεται για αυτή τη δραστηριότητα είναι ειδικοί μεταμοσχεύσεων, ογκολόγοι, αιματολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία ασθενών με GVHD.

Δήλωση Διαπίστευσης
Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν είναι διαπιστευμένο με έπαινο από το Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση για την παροχή συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης για τους γιατρούς.

Πιστωτική ονομασία AMA
Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτήν τη ζωντανή δραστηριότητα για το πολύ 1,0 AMA PRA Κατηγορία 1 Πίστωση(εις)™. Οι γιατροί θα πρέπει να διεκδικούν μόνο την πίστωση ανάλογη με την έκταση της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα. Αυτό το ανθεκτικό υλικό έχει εγκριθεί για 1 έτος από την ημερομηνία της αρχικής κυκλοφορίας, 27 Ιουνίου 2017 προς την 27 Ιουνίου 2018.

Αποκαλύψεις Σχολής και Σχεδιαστή
Σύμφωνα με τα Πρότυπα του Συμβουλίου Διαπίστευσης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση για την Εμπορική Υποστήριξη, όλοι οι πάροχοι CME υποχρεούνται να αποκαλύπτουν στο κοινό της δραστηριότητας τις σχετικές οικονομικές σχέσεις των σχεδιαστών, των δασκάλων και των συγγραφέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη περιεχομένου CME. Ένα άτομο έχει μια σχετική οικονομική σχέση εάν έχει μια οικονομική σχέση οποιουδήποτε ποσού που προέκυψε τους τελευταίους 12 μήνες με εμπορικό συμφέρον των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες συζητούνται στο περιεχόμενο δραστηριότητας CME στο οποίο το άτομο έχει τον έλεγχο. Οι πληροφορίες για τη σχέση εμφανίζονται παρακάτω:

James Ferrara, MD, DSc αποκαλύπτει ότι έχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βιοδείκτη GVHD από το οποίο λαμβάνει δικαιώματα.

Motoko Koyama, MD, PhD δεν έχει καμία σχετική σύγκρουση συμφερόντων προς αποκάλυψη.

Ernst Holler, MD, PhD αποκαλύπτει ότι υπηρετεί στη συμβουλευτική επιτροπή για τη Φαρμακευτική. Επίσης, έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από την Prime Oncology και τη Sanofi.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτού του προγράμματος έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν.

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν και Εκδόσεις Carden Jennings αναφέρετε τις ακόλουθες σχέσεις: Δεν υπάρχουν σχετικές οικονομικές σχέσεις προς γνωστοποίηση.

Οι υπογεγραμμένες αποκαλύψεις βρίσκονται στο αρχείο στη διεύθυνση Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν.

Χωρίς ετικέτα και διερευνητική χρήση
Το κοινό ενημερώνεται ότι αυτή η δραστηριότητα συνεχούς εκπαίδευσης μπορεί να περιέχει αναφορές σε μη επισημασμένες χρήσεις προϊόντων εγκεκριμένων από τον FDA ή σε προϊόντα που δεν έχουν εγκριθεί από τον FDA για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους να αποκαλύπτουν τέτοια χρήση.

Αποποίηση ευθυνών
Το υλικό που παρουσιάζεται σε ή σε οποιοδήποτε Medical College of Wisconsin ή Carden Jennings Publishing Company, Ltd. δραστηριότητα συνεχούς εκπαίδευσης δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις του Medical College of Wisconsin ή της Carden Jennings Publishing. Ούτε το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ούτε η Carden Jennings Publishing, ούτε η σχολή υποστηρίζουν ή συνιστούν τεχνικές, εμπορικά προϊόντα ή κατασκευαστές. Η σχολή/οι συγγραφείς μπορούν να συζητήσουν τη χρήση υλικών ή/και προϊόντων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Όλοι οι αναγνώστες και οι συμμετέχοντες στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να επαληθεύουν όλες τις πληροφορίες πριν από τη θεραπεία ασθενών ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος.

Πληροφορίες CME και υποστήριξης
Αυτή η δραστηριότητα συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης παρέχεται από το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν. Συνεργατικός εταίρος: Carden Jennings Publishing.

Αυτή η δραστηριότητα υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές υποτροφίες από το Incyte.

Schreibe einen Kommentar