Βέλτιστη χρήση της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και λέμφωμα μη Hodgkin

11
Βέλτιστη χρήση της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και λέμφωμα μη Hodgkin

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Ιουνίου 2018
Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2019

σύνοψη προγράμματος

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η βελτίωση της θεραπείας ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα (ΜΜ) και μη χογκκινικό λέμφωμα (NHL) μέσω της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων και την κινητοποίηση για μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων. Τα δεδομένα για τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε ΜΜ αλλάζουν ραγδαία. Οι τεχνικές της κινητοποίησης εξελίσσονται ακόμη. Υπάρχει σημαντική συζήτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων για ΜΜ και τις ενδείξεις για μεταμόσχευση στο NHL. Η βέλτιστη χρήση του μοσχεύματος στην πορεία της νόσου και η κατάλληλη κινητοποίηση θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά τη θεραπεία της ΜΜ και της ΝΗΛ. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμεύει ως μέσο για να δώσει στους γιατρούς την ευκαιρία να αναγνωρίσουν αυτές τις αλλαγές.

Στόχοι μάθησης

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι οι μαθησιακοί στόχοι σε μορφή CME για αυτό το πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Προσδιορίστε υπάρχουσες και αναδυόμενες στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων σε MM και NHL
  • Αξιολογήστε τα τρέχοντα δεδομένα για την κινητοποίηση βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με ΜΜ και νόσο Hodgkin
  • Προσδιορίστε τους παράγοντες που επηρεάζουν και βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης βλαστοκυττάρων

Στοχευμένο κοινό

Αυτή η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και προορίζεται για ειδικούς μεταμοσχεύσεων, ογκολόγους, αιματολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Δήλωση Διαπίστευσης

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τις πολιτικές του Συμβουλίου Διαπίστευσης για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ACCME) μέσω της κοινής παροχής του Ιατρικού Κολλεγίου του Ουισκόνσιν και της Carden Jennings Publishing. Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν είναι διαπιστευμένο με έπαινο από το ACCME για την παροχή συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης για τους γιατρούς.

Δήλωση πίστωσης AMA

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτό το ανθεκτικό υλικό για μέγιστο 1,0 Πίστωση AMA PRA Κατηγορίας 1. Οι γιατροί θα πρέπει να διεκδικούν μόνο την πίστωση ανάλογη με την έκταση της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα.

Το Ιατρικό Κολλέγιο του Ουισκόνσιν ορίζει αυτή τη δραστηριότητα για έως και 1,0 ώρα συμμετοχής για τη συνεχή εκπαίδευση για τους συμμαχικούς επαγγελματίες υγείας.

Αυτό το διαρκές υλικό έχει εγκριθεί για ένα έτος από την ημερομηνία αρχικής κυκλοφορίας, 20 Ιουνίου 2018 έως 20 Ιουνίου 2019.

Χρήση εκτός ετικέτας/διερευνητικής χρήσης

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να περιέχει συζήτηση για δημοσιευμένες ή/και ερευνητικές χρήσεις παραγόντων που δεν υποδεικνύονται από τον FDA. Οι απόψεις που εκφράζονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι αυτές του διδακτικού προσωπικού και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις του Ιατρικού Κολλεγίου του Ουισκόνσιν ή της Carden Jennings Publishing.

Πριν συνταγογραφήσουν οποιοδήποτε φάρμακο, οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύονται τις πρωτογενείς αναφορές και τις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης. Ανατρέξτε στις επίσημες πληροφορίες συνταγογράφησης για κάθε προϊόν για να συζητήσετε τις εγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αξιολογούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται κριτικά και ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τους κατάλληλους πόρους για οποιοδήποτε προϊόν ή συσκευή που αναφέρεται σε αυτή τη δραστηριότητα.

Αποκάλυψη Ιατρικών Επικοινωνιών CJP

Οι υπάλληλοι της CJP Medical Communications δεν έχουν οικονομικές σχέσεις για να αποκαλύψουν.

Αποκαλύψεις Σχολής

Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική του Συμβουλίου Διαπίστευσης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ο πάροχος CME πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι όλοι όσοι είναι σε θέση να ελέγχουν το περιεχόμενο μιας μεμονωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχουν αποκαλύψει όλες τις σχετικές οικονομικές σχέσεις. Ο πάροχος CME διαθέτει έναν μηχανισμό για τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που ανακαλύφθηκαν κατά τη διαδικασία αποκάλυψης. Τα μέλη ΔΕΠ που παρουσιάζουν έχουν κάνει όλα τις κατάλληλες αποκαλύψεις και οι ακόλουθες σχέσεις είναι σχετικές:

Ο Parameswaran Hari, MD, MRCP, MS αποκαλύπτει ότι έλαβε τιμητικές αξίες από τις Celgene, Takeda, Janssen, Sanofi και Spectrum.
Ο Luciano J. Costa, MD, PhD αποκαλύπτει ότι έλαβε τιμητικές αξίες από τις Amgen, Celgene και Sanofi.
Ο John R. Wingard, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς γνωστοποίηση.
Ο Hemant Murthy, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς αποκάλυψη.
Ο Jack Hsu, MD, δεν έχει σχετικές οικονομικές σχέσεις προς αποκάλυψη.

Schreibe einen Kommentar